Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida posvećena je unapređenju prirodnih i kulturnih vrijednosti zastićenih područja Dinarida, njihovoj promociju i podršci, kao i primjeni dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Mrežu Parkova Dinarida čini više od 50 zaštićenih područja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije.

JU
Park Škocjanske jame

više

PP
Pivška presihajoča jezera

Pejzažni park povremenih jezera Pivke – Sezonska jezera Parka prirode Pivka nalazi se u jugozapadnom dijelu Slovenije. Dio od 99% površine parka uvršten je u mrežu Natura 2000

više

JU
Ljubljansko barje

Smješteno je u najjužnijem dijelu Ljubljanskog basena, u centralnom dijelu Slovenije. Nalazi se na UNESCO-voj listi Svjetske baštine . Pripada evropskoj listi zaštićenih područja Natura 2000.

više

RP
Notranjski

Notranjski regionalni park leži unutar granica opštine Cerknica, na jugoistoku Slovenije. Cerkniško jezero sa okolinom nalazi se na Ramsar, svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja. Takodje, zbog ugroženih vrsta ptica nalazi se u mreži zaštićenih prirodnih područja NATURA 2000.

više

PP
Kolpa

više

RP
Kozjanski park

Kozjanski park je jedan od najstarijih i najvećih zaštićenih područja u Sloveniji. Nalazi se na istoku Slovenije i ima status regionalnog parka.

više

NP
Brioni

Brioni su četrnaest ostrvskih zelenih dragulja uronjenih u morsko plavetnilo. Prostiru se uz jugozapadnu obalu istarskog poluostrva, od kojeg ih dijeli oko 3 km širok Fažanski kanal.

više

PP
Učka

Park prirode Učka obuhvata istoimenu planinu i dio područja Ćićarije. Smješten je uz obalu sjevernog Jadrana na jednoj od najsjevernijih tačaka Mediterana, vežući Istru i kontinentalni dio Hrvatske.

više

NP
Risnjak

Nacionalni park Risnjak smješten je na sjeverozapadu Hrvatske i geografski obuhvata šumovito područje Gorskog kotara. Nalazi se u blizini Jadranskog mora, oko 15 km sjeveroistočno od grada Rijeke.

više

NP
Sjeverni Velebit

Nacionalni park nalazi se na jugu Hrvatske, prostirući se na području najvisočijeg dijela sjevernog Velebita,. Obuhvata strogi rezervat Hajdučke i Rožanske kukove, specifičan geomorfološki fenomen na kojemu je do sada otkriveno više od 150 jama.

više

PP
Velebit

Park prirode Velebit najveće je i najsloženije zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj. Obuhvata površinu od 2200 km2. Proteže se od prevoja Vratnik na sjeverozapadu do kanjona Zrmanje na jugoistoku u dužini od 145 km.

više

PP
Telašćica

Park prirode Telašćica smješten je na središnjem dijelu istočne obale Jadranskog mora, na jugoistočnom dijelu Dugog otoka.

više

PP
Grabovača

Grabovača je uzvišenje-brdo, dio kontinentalnog dijela srednjeg Velebita, smještena između ličke kraške zaravni i Perušićkog polja. Nalazi se na 770 m nadmorske visine.

više

PP
Žumberak Samoborsko Gorje

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje uglavnom je brdsko – planinsko područje koje obuhvata južnu stranu Žumberačke gore i Samoborsko gorje. Žumberačka gora čini prirodnu granicu Hrvatske s Republikom Slovenijom, a njen sjeverni dio na slovenskoj strani nosi naziv Gorjanci.

više

NP
Kornati

Nacionalni park Kornati zahvata površinu od 217 km2 i uključuje ukupno 89 ostrva i grebena u središnjem dijelu hrvatskog dijela Jadranskog mora. Ostrva zauzimaju manje od 1/4 ukupne površine parka (nešto manje od 50 km2), te u njemu dominira morski prostor.

više

NP
Paklenica

Nacionalni park Paklenica prostire se na jugu Hrvatske, na primorskoj padini južnog Velebita, na ulazu u kanjon Velike Paklenice s nadmorskom visinom od svega desetak metara, do zone najviših planinskih vrhova na 1757 metara

više

NP
Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera nalazi se u centralnom dijelu Hrvatske na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Sa površinom od 294.82 km2 najveći je od osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj.

više

PP
Medvednica

Medvednica planina koja se izdiže sjeverno od Zagreba, sa najvišim vrhom Sljeme, koje se nalazi na 1035 metara nadmorske visine. Park prirode prostire se na zapadnom dijelu Medvednice, na površini od 179,4 km2.

više

PP
Vransko jezero

Vransko jezero prostire se na površini od 30 km2 i predstavlja najveće prirodno jezero u Hrvatskoj.

više

NP
Krka

NP Krka smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvata najljepši dio toka rijeke Krke (dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina) i donji tok rijeke Čikole. Temeljni fenomen ovog nacionalnog parka i česta pojava u površinskim tokovima dinarskog krša je sedra.

više

PP
Lonjsko polje

Lonjsko polje smješteno je u središnjem dijelu Hrvatske, omeđeno padinama Moslavačke gore i autoputem Zagreb - Slavonski Brod sa sjeverne, a rijekom Savom s južne strane. Površinom od 50 650 hektara jedno je od najvećih zaštićenih močvarnih područja u dunavskom toku

više

PP
Lastovsko otočje

Lastovsko otočje jedno je od najvećih morskih zaštićenih područja u Hrvatskoj, a pripada Dubrovačko - neretvanskoj županiji. Unutar granica Parka, omeđenih svetionicima ostrva Sušca, Tajana, Glavata i rta Struge na Lastovu, nalazi se 44 ostrva (najveći su Lastovo i Sušac), ostrvaca, hridi i grebena ukupne površine 53km2 i 143km2 morske površine.

više

PP
Papuk

Najljepša planina u Slavoniji, Papuk se zbog vrijednog geološkog nasljeđa nalazi na UNESCO listi , kao dio evropske i svjetske asocijacije geoparkova. Sadrži formacije stijena izuzetnog geološkog interesa, koje su stare i preko 600 miliona godina, što ih čini jednim od najstarijih stijena u Hrvatskoj.

više

PP
Biokovo

Neposredno uz morsku obalu planina Biokovo uzdiže se do najvišeg vrha Sveti Jure na 1762 metra, a dio je planinskog masiva Dinarida.

više

NP
Mljet

Mljet je jedan od najvećih južno dalmatinskih ostrva, ujedno najjužniji i najistočniji od većih hrvatskih ostrva. Nacionalni park prostire se na sjeverozapadu Mljeta, obuhvatajući gotovo 5400 ha, uključujući ostrva i hridi, te morski pojas 500 m od obale. Zauzima otprilike trećinu ostrva Mljet.

više

PP
Kopački rit

Područje Parka prirode Kopački rit nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom dijelu države, odnosno dio je šireg geografskog područja istočne Hrvatske.To je područje koje se prostire sjeverno od rijeke Drave od ušća Drave u Dunav , te uzvodno Dunavom na njegovoj lijevoj i desnoj obali do nekadašnjeg pristaništa Kazuk.

više

NP
Una

Područje Parka nalazi se na krajnjem zapadu Bosne i Hercegovine na granici sa samoj granici sa Hrvatskom. Obuhvata područje kanjonskog dijela rijeka Une i Unac, i medjuprostor između ove dvije rijeke. Vodopadi i brzaci Une predstavljaju izuzetnu baštinu.

više

PP
Blidinje

Blidinje se nalazi u Hercegovini, u sjevernoj zoni Dinarida, sjeverozapadno do Mostara, na desnoj obali Neretve. Izvori, jezera, kotline i pećine, i drugi geomorfološki oblici predstavlaju čari ovog Parka prirode.

više

PP
Hutovo Blato

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Evropi, na svega petnaestak kilometara od Jadranskog mora.

više

PP
Vjetrenica - Popovo polje

Smještena je na jugu Hercegovine na području južno-dinarskog krša, u Popovom polju, u blizini grada Ravno, 12km vazdušne udaljenosti do Jadranskog mora. Osnovni smjer pružanja pećinskih kanala je u pravcu mora, jug-jugoistok, dužine 7 kilometara.

više

KUZPP
Vrelo Bosne

Vrelo Bosne predstavlja izvorišni dio rijeke Bosne, smješten jugozapadno od grada Sarajeva, ispod obronaka planina Igmana i Bjelašnice. Bogatstvo prirode ovog područja, koje privlači veliki broj korisnika, ogleda se u resursima kvalitetne pitke vode, termalnim vodama, šumama, poljoprivrednim potencijalima, atraktivnim lokacijama za turizam i rekreaciju, kao i brojnim dobrima kulturno istorijskog naslijeđa.

više

KUZPP
Trebević

Trebević is a mountain in south-eastern Bosnia and Herzegovina. It is located southeast of Sarajevo, with its highest peak of 1,627 meters. With the “mahala” (neighbourhoods) of Sarajevo on its slopes, it represents a unique harmony of urban and natural.

više

KUZPP
Skakavac

Smješten je u sjevernom dijelu Kantona Sarajevo, zahvatajući prostor južnih obronaka Ozrena, vrha i sjevernih padina Bukovik Skakavac je jedan od najvećih i najljepših vodopada u BiH i predstavlja pravu turističku atrakciju.

više

KUZPP
Bijambare

Zaštićeno područje se nalazi na sjeveroistočnim padinama Kantona Sarajevo, u blizini Nišićke visoravni. Područje Bijambara, sa Bijambarskom pećinom predstavlja pravi ugođaj za ljubitelje pećina, bistrih voda, borove šume i šumske tišine. This protected area is located on the north-eastern slopes of the Canton of Sarajevo, near plateau of Nišići. Area of Bijambare, with Bijambare cave, is a true pleasure for lovers of caves, clear waters, pine forests and forest silence.

više

NP
Sutjeska

Nalazi se u šumsko-planinskom području na jugoistoku Republike Srpske, na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nacionalni park „Sutjeska“ čuva najraznovrsniji kompleks ekosistema u BiH, a ujedno je i jedan od najosebujnijih na prostorima jugoistočne Evrope.

više

SRP
Gornje podunavlje

SRP „Gornje podunavlje“ zaštićeno je prirodno dobro I kategorije, koje se prostire uz lijevu obalu rijeke Dunav. Dio je velikog ritskog kompleksa koji se proteže i kroz susjedne zemlje Mađarsku i Hrvatsku i posmatrano u cjelini, predstavlja jedno od poslednjih velikih poplavnih područja na tlu evropskog kontinenta.

više

SRP
Bagremara

SRP “Bagremara“ se nalazi na području opštine Bačka Palanka. Skoro 100% površine prekriveno je šumom i "Bagremara" predstavlja kulturu bagrema sa vrlo malo crnog oraha i hrasta lužnjaka.

više

NP
Fruška Gora

Fruška gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji. Smještena je u zapadnom dijelu Srbije, prema granici sa Hrvatskom, između dvije velike evropske rijeke, Dunava i Save.

više

NP
Tara

NP Tara pokriva najveći dio planine Tare, koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije. Tara je i pilot područje za program NATURA 2000. Član je EMERALD mreže

više

PP
Mokra Gora

Područje Parka prirode „Šargan - Mokra Gora“ je međunarodno značajno područje za ptice (IBA), međunarodno značajno područje za biljke (IPA), odabrano područje za dnevne leptire u Srbiji (Prime Butterfly Areas in Serbia – PBA) i Emerald područje.

više

SRP
Koviljsko-Petrovaradinski rit

Koviljsko-Petrovaradinski rit predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema. Nalazi se na lijevoj i desnoj obali Dunava, na plavnom području srednjeg toka, u jugoistočnom dijelu Bačke i sjeveroistočnom dijelu Srema.

više

SRP
Obedska bara

Nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas specijalni rezervat prirode, ovaj prostrani močvarno-šumski kompleks nalazi se uz rijeku Savu u južnom Sremu, Vojvodina, Srbija.

više

SRP
Deliblatska peščara

SRP “Deliblatska peščara“ nalazi se na krajnjem jugoistoku Vojvodine i doseže do rijeke Dunav. Prostor od 35.000 ha jedinstven je prirodni fenomen u Evropi. Predstavlja najveću evropsku kontinentalnu peščaru.

više

NP
Kopaonik

Nacionalni park Kopaonik obuhvata površinu od 11.810 hektara i po broju endemičnih vrsta predstavlja jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta endemične flore Srbije

više

NP
Đerdap

U sjeveroistočnom dijelu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom, nalazi se Nacionalni park Đerdap. Predstavlja najveći Nacionalni park u Srbiji i pruža se na površini od 63.608 hektara.

više

RP
Piva

Regionalni park Piva se nalazi na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore na granici sa Bosnom i Hercegovinom . Prvi park takve vrste u Crnoj Gori međunarodnog je značaja jer povezuje Nacionalni park Sutjeska (BiH) i Nacionalni park Durmitor u Crnoj Gori.

više

NP
Lovćen

Nacionalni park Lovćen nalazi se na jugozapadu Crne Gore. Uzdiže se sa ivica jadranskog bazena, zatvarajući tako Bokokotorski zaliv , čineći zaleđe drevnom pomorskom gradu Kotoru.

više

NP
Durmitor

Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Crne Gore. Karakteristike ovog parka čine raznoliki ekosistemi, neki od najviših vrhova Dinarida, lednička jezera i kanjon rijeke Tare. Od 1980. nalazi se na UNESCO-voj listi Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa.

više

NP
Skadarsko jezero

Skadarsko jezero je nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Nalazi se na granici između Crne Gore i Albanije. Predstavlja najveće jezero na Balkanu sa površinom od 370 km².

više

NP
Biogradska gora

NP Biogradska nalazi se na sjeveroistoku Crne Gore, između rijeka Tare i Lima, u središnjem dijelu planine Bjelasice. Najveći dio Parka čini rezervat prašume, u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice i predstavlja jedno od najstarijih zaštićenih područja na svijetu.

više

NP
Prokletije

Nalazi se na sjevoroistoku Crne Gore, na samoj granici sa Albanijom. Prokletije čine jedan od najvećih planinskih vijenaca na Balkanu sa preko 50 vrhova visočijih od 2000 metara.

više

NP
Bjeshkët e Nemuna

“Bjeshket e Nemuna” čini zapadno predgrađe Kosova, spuštajući se skoro vertikalno prema istoku i sjeveroistoku krajem Dukagjini doline i dolinom rijeke Ibar. Na zapadu zatvara planinsku granicu sa Albanijom i Crnom Gorom.

više

NP
Sharri

Nacionalni park Šara nalazi se u jugoistočnom dijelu Kosova. Šar planina predstavlja zasebni ogranak Dinarida i gigantsku prirodnu granicu između Makedonije i Kosova.

više

RP
Germia

Nalazi se sjeveroistočno od glavnog grada Kosova , Prištine. Germia je bogat prirodni vrt Kosova sa stablima starijim od 150 godina.

više

NP
Mavrovo

Nacionalni park Mavrovo nalazi se na jugozapadnom dijelu Balkana, u blizini makedonske granice s Albanijom i Kosovom i dio je opština Mavrovo i Rostusa. To je veliki planinski sistem koji se proteže duž zapadnog ruba Balkanskog poluostrva, prelazeći granice nekoliko zemalja.

više

PP
Ezerani

više

ZP
Jasen

Javno preduzeće "Jasen" nalazi se na centralnom dijelu Balkana, u srcu Makedonije. Osim Emerald mreže, pojedine oblasti u okviru ovog područja nalaze se na IPA (Important Plant Areas) listi

više

NP
Pelister

Nacionalni Park Pelister se nalazi na obroncima planine Babe u jugozapadnoj Makedoniji, iznad istočnih obala Prespanskog jezera, u zapadnom dijelu Pelagonijske ravnice, samo 14 km od grada Bitolja.

više

NP
Thethi

više

NP
Karaburun - Sazan

više

NP
Divjake - Karavasta

više

NP
Lugina e Valbones

više

NP
Qafe Shtama

više

NP
Llogara

više

NP
Mali i Dajtit

više

NP
Lura

više

NP
Mali i Tomorrit

više

NP
Butrinti

više

NP
Shebenik - Jabllanice

više

NP
Bredhi i Hotoves - Dangelli

više

NP
Bredhi i Drenoves

više

NP
Prespa

više

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida posvećena je unapređenju prirodnih i kulturnih vrijednosti zastićenih područja Dinarida, njihovoj promociju i podršci, kao i primjeni dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Mrežu Parkova Dinarida čini više od 50 zaštićenih područja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Slovenije i Srbije.

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Stećci

This serial property combines 28 sites, located in Bosnia and Herzegovina, western Serbia, western Montenegro and central and southern Croatia, representing these cemeteries and regionally distinctive medieval tombstones, or stećci. The cemeteries, which date from the 12th to 16th centuries CE, are laid out in rows, as was the common custom in Europe from the Middle Ages. The stećci are mostly carved from limestone. They feature a wide range of decorative motifs and inscriptions that represent iconographic continuities within medieval Europe as well as locally distinctive traditions.

Mljetska jezera

Mljetska jezera su zapravo duboki morski zaliv nastao povećanjem nivoa mora u postglacijalnom periodu. U prošlosti je to bila kraška ponornica, koja je jedno vrijeme vjerojatno bila slatkovodna (u razdoblju između 10.000 i 6.000 godina prije današnjice), da bi se kasnije ispunila morem kroz sistem kraških pukotina, ali i uskim prolazom sa otvorenog mora kroz Solinski kanal.

Vransko jezero

Vransko jezero je najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, jedno je od posljednih očuvanih mediteranskih močvarnih područja. Na Vranskom jezeru je dom pronašlo 60% ukupne ornitofaune Hrvatske. Jedino je gnijezdilište u mediteranskoj Hrvatskoj za Čaplju dangubu (Ardea purpurea), Veliku bijelu čaplju (Egretta alba), Malu bijelu čaplju (Egretta garzetta), Malog vranca (Phalacrocorax pygmeus). Posebni ornitološki rezervat, malo močvarno područje površine 8,83 km2, ostatak je nekadašnjeg deseterostruko većeg prostora Vranskog blata, poznatog i kao "Vedro blato", isušenog prokopavanjem nekadašnjeg kanala Prosika na JI dijelu jezera u 18. vijeku.

Čovječja ribica

Čovječja ribica (proteus anguinus) je endemska vrsta podzemnih slatkovodnih staništa dinarskog krša i jedini vodozemac u Evropi koji živi u pećinama. Može živjeti do 100 godina a čak deset godina može da provede bez hrane! Čovječje ribice su prilično društvene, tako da se veliki broj jedinki skriva na istom mjestu, priljubljene jedna uz drugu. Nalaze se na IUCN-ovoj crvenoj listi ugroženih vrsta.

Newsletter

Hvala što ste se pretplatili!