Nacionalni park
Dajti planina

osnovne informacije
natrag
površina

površina

292 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

više