Nacionalni park
Prespa

osnovne informacije
natrag
površina

površina

277 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

više