Projekti

/2016

Procjena saradnje zaštićenih područja s lokalnom zajednicom
16/08/2016

Parkovi Dinarida će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti izgradnji mehanizama za saradnju sa lokalnim zajednicama i promovisanju  primjera dobre prakse iz regiona i svijeta o načinima na koje lokalno stanovništvo može osjetiti socio-ekonomske dobrobiti od zaštićenih područja. Zato jednu od centralnih aktivnosti predstavlja proces određivanja indeksa interakcije za zaštićena područja, kao i definisanje mjera za njegovo povećanje. 

Ova inicijativa se realizuje  u okviru projekta PA4NP.